1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Markus Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Thorvaldsensvej 27 1 th
1871 Frederiksberg C
 

Næstformand
Sveasvej 8 st 1
1917 Frederiksberg C
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Alhambravej 4
1826 Frederiksberg C
 

Kasserer
Julius Thomsens Gade 7 2 tv
1974 Frederiksberg C
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Edvard Falcks Gade 4 4 tv
1569 København V
 

Menigt medlem
Brannersvej 1A 2 tv
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Lindeskellet 16 st
2000 Frederiksberg
 
 23256511
bedst aften efter kl. 17:00

Menigt medlem
Sankt Markus Plads 12 1 th
1921 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Herman Triers Plads 3 1 4
1631 København V
 

Menigt medlem
Lykkesholms Allé 12
1902 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
H.C. Ørsteds Vej 48B 3 tv
1879 Frederiksberg C
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorvaldsensvej 29B 1 th
1871 Frederiksberg C
 
 30 56 14 13
Træffes på telefon: 10.00–11.00 (undt. mandag), samt Torsdag 17.00–18.00

Sognepræst
Forchhammersvej 2, 1.tv.
1871 Frederiksberg C
 
 3151 2967

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Markus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20457015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk
38080