Menighedsråd

Sankt Markus Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Markus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7109@SOGN.DK
CVR-nummer: 20457015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Thorvaldsensvej 27 1 th
1871 Frederiksberg C
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Edvard Falcks Gade 4 4 tv
1569 København V
Menigt medlem
Lindeskellet 16 st
2000 Frederiksberg
Tlf: 23256511
bedst aften efter kl. 17:00
Kirkeværge
Brannersvej 1A 2 tv
2920 Charlottenlund
Kontaktperson
Ringholmvej 64 3 tv
2700 Brønshøj
Menigt medlem
Forchhammersvej 24 4 th
1920 Frederiksberg C
Medlem af valgbestyrelsen
Alhambravej 4
1826 Frederiksberg C
Menigt medlem
Sankt Markus Plads 12 1 th
1921 Frederiksberg C
Menigt medlem
Herman Triers Plads 3 1 4
1631 København V
Kasserer
Julius Thomsens Gade 7 2 tv
1974 Frederiksberg C
Menigt medlem
Lykkesholms Allé 12
1902 Frederiksberg C
Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorvaldsensvej 29B 1 th
1871 Frederiksberg C
Tlf: 30 56 14 13
Træffes på telefon: 10.00–11.00 (undt. mandag), samt Torsdag 17.00–18.00
Sognepræst
Forchhammersvej 2, 1.tv.
1871 Frederiksberg C
Tlf: 3151 2967

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.
38080