1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Gl Hellebækvej 27
3000 Helsingør
 
Niels Peter Christiansen

Menigt medlem
Sophie Brahes Gade 10 st
3000 Helsingør
 
Birthe Zetterwall Sørensen

Menigt medlem
Lundegade 14A st tv
3000 Helsingør
 
Helle Øst

Menigt medlem
Eremitvej 2B
Højstrup
3000 Helsingør
 
Kirsten Madsen

Først valgte, Menigt medlem
Baldersvej 9
3000 Helsingør
 
Louise Klinke Øhrstrøm

Menigt medlem
Montebello Alle 4C
3000 Helsingør
 
Bjørn Standhart

Menigt medlem
Strandgade 83 3
3000 Helsingør
 

Menigt medlem
Kongedammen 8
3000 Helsingør
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sct Anna Gade 40
3000 Helsingør
 
 53553004
Sigurd Victor Stubbergaard

Overenskomstansat sognepræst
 
 21689328
Jørgen Ingberg Henriksen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23258315
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk