Menighedsråd

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7438@SOGN.DK
CVR: 23258315

Medlemmer af menighedsrådet


Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Sct Anna Gade 40
3000 Helsingør
Træffes telefonisk eller personligt efter aftale. Mandag fridag.
Næstformand, Kirkeværge
Kongedammen 28 st tv
3000 Helsingør
Menigt medlem
Sophie Brahes Gade 10 st
3000 Helsingør
Menigt medlem
Eremitvej 2B
Højstrup
3000 Helsingør
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Viborgvej 32
3000 Helsingør
Menigt medlem
Krbg Ladegårds Vej 102 st 48
3000 Helsingør
Medlem af valgbestyrelsen
Groskenstræde 7 2 th
3000 Helsingør
Kasserer
Murergade 7 2 mf
3000 Helsingør
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 31383718

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.