1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

Formand
Bernstorffsvej 33
5000 Odense C

Medlem af valgbestyrelsen
Karen Brahes Vej 7 st tv
5000 Odense C

Kontaktperson
Gerdaslundsvej 13
5230 Odense M

Menigt medlem
Gråbrødre Plads 1 st 141
5000 Odense C

Menigt medlem
Kronprinsensgade 32 st
5000 Odense C

Formand for valgbestyrelsen
Hybenhaven 178
5240 Odense NØ

Medlem af valgbestyrelsen
Øksnebjergvej 6
5230 Odense M

Sekretær - ikke medlem
Odensevej 851
Hundslev
5300 Kerteminde
 
 66120392
Tirsdag-fredag kl. 9-13

Kasserer
Stenløsevænget 2
Hjallese
5260 Odense S

Menigt medlem
Kronprinsensgade 32 2
5000 Odense C

Menigt medlem
Karen Brahes Vej 7 3 th
5000 Odense C
 
 66179695/ 28839837

Kirkeværge
Klosterbakken 20G 3 th
5000 Odense C

Menigt medlem
Blichersvej 49
5230 Odense M
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kronprinsensgade 5
5000 Odense C
 
 66 12 46 42

Sognepræst
Allégade 59
5000 Odense C
 
 20259616
Træffes dagligt undtagen mandag

Sognepræst
Allégade 55
5000 Odense C
 
 66124423

Flygtninge/indvandrerpræst
Højensvej 20
Egense
5700 Svendborg
 
 30 52 62 39

Overenskomstansat sognepræst

Særpræst
 

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Knuds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64183419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk