Menighedsråd

Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Knuds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7774@SOGN.DK
CVR-nummer: 64183419

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bernstorffsvej 33
5000 Odense C
Tlf: 51 21 79 41
Medlem af valgbestyrelsen
Karen Brahes Vej 7 st tv
5000 Odense C
Tlf: 20 49 23 65
Kontaktperson
Gerdaslundsvej 13
5230 Odense M
Tlf: 42 50 41 40
Menigt medlem
Gråbrødre Plads 1 st 141
5000 Odense C
Menigt medlem
Kronprinsensgade 32 st
5000 Odense C
Tlf: 66 11 92 25/ 40 37 18 18
Formand for valgbestyrelsen
Hybenhaven 178
5240 Odense NØ
Tlf: 50 80 28 56
Medlem af valgbestyrelsen
Øksnebjergvej 6
5230 Odense M
Tlf: 21 63 21 14
Kirkeværge, Kasserer
Stenløsevænget 2
Hjallese
5260 Odense S
Tlf: 27 51 45 41
Menigt medlem
Kronprinsensgade 32 2
5000 Odense C
Menigt medlem
Karen Brahes Vej 7 3 th
5000 Odense C
Tlf: 66179695/ 28839837
Menigt medlem
Blichersvej 49
5230 Odense M
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kronprinsensgade 5
5000 Odense C
Tlf: 66 12 46 42
Sognepræst
Allégade 59
5000 Odense C
Tlf: 20259616
Træffes dagligt undtagen mandag
Sognepræst
5000 Odense C
Tlf: 66124642
Flygtninge/indvandrerpræst
Højensvej 20
Egense
5700 Svendborg
Tlf: 30 52 62 39
Overenskomstansat sognepræst
Sognepræst
Særpræst
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.