1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

Formand
Kurveholmen 2 st th
6760 Ribe

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Seminarievej 46
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Tangevej 41
6760 Ribe
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Valdemar Sejrs Alle 4
6760 Ribe
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hegelundsvej 8
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Mosevej 29B
6760 Ribe
 

Kirkeværge
Hegelundsvej 4
6760 Ribe
 

Kasserer
Kragevænget 2
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Klostergade 20
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Klostergade 10
6760 Ribe
 

Sekretær - ikke medlem
Drost Pedersvej 14
6760 Ribe
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Drost Pedersvej 16
6760 Ribe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bispegade 6
6760 Ribe
 
 75420232
Mandag fridag.

Sognepræst
Torvet 15
6760 Ribe
 
 75431156
Mandag fridag

Sognepræst
Farup Kirkevej 6
Kærbøl
6760 Ribe
 
 75421612

Sognepræst
telefonnr. 75421612 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Katharine Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57238828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk