Menighedsråd

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8790@SOGN.DK
CVR-nummer: 38405411

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Trælundvej 30
7400 Herning
Næstformand, Kontaktperson
Ørnevej 30
7400 Herning
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rugvænget 73
7400 Herning
Tlf: 5180 9236
Kirkeværge
Heimdalsvej 30
7400 Herning
Medlem af valgbestyrelsen
Weysesvej 3
7400 Herning
Sekretær
Gilmosevej 30
Tjørring
7400 Herning
Formand for valgbestyrelsen
Lange-Müllers Vej 12
7400 Herning
Menigt medlem
Agerlandsvej 8
7400 Herning
Menigt medlem
Blomstertoften 57
Tjørring
7400 Herning
Menigt medlem
Vestervangen 10
Snejbjerg
7400 Herning
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kingosvej 1
7400 Herning
Tlf: 97214483
(Har fri mandag)
Sognepræst
Frijsenborgvej 35
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 97214293
(Har fri fredag)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.