1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

Formand
Johan Lundbyes Vej 21
5700 Svendborg

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Sankt Jørgens Vej 79
5700 Svendborg
 
 2235 7723
Ingen fast træffetid. Valgt som menighedsrådets underskriftsberettigede.

Menigt medlem
Strandvej 73
5700 Svendborg
 
 2077 4593

Sekretær - ikke medlem
Hindemaevej 99
5540 Ullerslev
 
 6221 4020
kirkekontorets åbningstider: tirs.- tors. 10 - 13, tors. tillige 16 - 18, fre. 10 - 12

Kirkeværge, Kasserer
Kingosvej 6
5700 Svendborg
 
 2616 0030
Træffes på telefon udenfor normal kontortid

Menigt medlem
Strandvej 81
5700 Svendborg

Kontaktperson
Kildebæksvej 20
5700 Svendborg

Menigt medlem
Krebsen 85
5700 Svendborg

Menigt medlem
Vestergade 38C
5700 Svendborg

Menigt medlem
Wandallsvænge 14
5700 Svendborg

Sognepræst
Strandvej 97
5700 Svendborg
 
 30219022
Mandag er fridag

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvej 84
5700 Svendborg
 
 6221 2025
Bedst kl. 11-12, undtagen fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16410217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk