Menighedsråd

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9111@SOGN.DK
CVR-nummer: 85508717

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Holmevej 38
Brandelev
4700 Næstved
Næstformand
Poppelvej 6
4700 Næstved
Kirkeværge
Sct Jørgens Park 53 2 th
4700 Næstved
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Skovkanten 125
4700 Næstved
Menigt medlem
Parkvej 180 st 37
4700 Næstved
Menigt medlem
Nøddehegnet 32 1
4700 Næstved
Menigt medlem
Assensvej 31
4700 Næstved
Kontaktperson
Dalumvej 14
4700 Næstved
Menigt medlem
Assensvej 31
4700 Næstved
Medlem af valgbestyrelsen
Runestenen 38
4700 Næstved
Sognepræst
Kirkekontoret
Parkvej 101
4700 Næstved
Tlf: 51222412
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Parkvej 101
4700 Næstved
Tlf: 23626346

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.