1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Hans Sogns Menighedsråd

Formand
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
 

Næstformand
Skallerupvej 23
Krustrup
9800 Hjørring
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vitskølklostervej 17
9800 Hjørring
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mejsevej 28
9800 Hjørring
 

Sekretær, Født medlem
Furrebyvej 12
9480 Løkken
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Teglvej 48B
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Halvorsmindevej 129A
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Vitskølklostervej 17
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Skallerupvej 23
Krustrup
9800 Hjørring
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegårdsvej 20
9800 Hjørring
 
 98920629

Overenskomstansat sognepræst
Bugten 17
Bratten
9981 Jerup
 
 24626255

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Hans Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64349112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk