1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Hans Sogns Menighedsråd

Formand
Nørlev Strandvej 461
9800 Hjørring
 

Næstformand
Soph Thomsens Gade 6
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Østergade 14F 2 th
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Hedelærkevej 12
9800 Hjørring
 

Kirkeværge
Løkkensvej 129
9800 Hjørring
 

Kasserer
Mejsevej 28
9800 Hjørring
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Bagterpvej 231
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Odbjergvej 13
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegårdsvej 20
9800 Hjørring
 
 98920629

Sognepræst
Furrebyvej 12
9480 Løkken
 
 23884838

Overenskomstansat sognepræst
Fredensvej 9
9800 Hjørring
 
 24626255

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Hans Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64349112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk