Menighedsråd

Sankt Hans Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Hans Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8455@SOGN.DK
CVR-nummer: 64349112

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
Næstformand
Skallerupvej 23
Krustrup
9800 Hjørring
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vitskølklostervej 17
9800 Hjørring
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mejsevej 28
9800 Hjørring
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Teglvej 48B
9800 Hjørring
Menigt medlem
Halvorsmindevej 129A
9800 Hjørring
Menigt medlem
Vitskølklostervej 17
9800 Hjørring
Menigt medlem
Skallerupvej 23
Krustrup
9800 Hjørring
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegårdsvej 20
9800 Hjørring
Tlf: 98920629
sognepræst (kirkebogsfører)
Hyacintvej 17
9800 Hjørring
Tlf: 24626255

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.