1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

Formand
Lindevej 18
V Hæsinge
5672 Broby
 

Næstformand
Birkevej 24
V Hæsinge
5672 Broby
 

Kirkeværge(Vester Hæsinge Kirke)
Horseballevej 6
Ny Stenderup
5672 Broby
 

Kasserer
Rishøjvej 2 st th
V Hæsinge
5672 Broby
 

Kontaktperson
Gl. Stenderupvej 10
Gl Stenderup
5672 Broby
 

Menigt medlem
Horseballevej 30
Ny Stenderup
5672 Broby
 

Menigt medlem
Sinaivej 10
Sh Lyndelse
5672 Broby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Birkevej 16
Vester Hæsinge
5672 Broby
 
 62 63 10 09

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18085518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk