Menighedsråd

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7758@SOGN.DK
CVR: 18085518

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Birkevej 24
V Hæsinge
5672 Broby
Næstformand, Kirkeværge
Sandholtvej 15
V Hæsinge
5672 Broby
Menigt medlem
Rishøjvej 2 st th
V Hæsinge
5672 Broby
Tlf: 62632266/40232275
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 43
V Hæsinge
5672 Broby
Kontaktperson
Sinaivej 5
Sh Lyndelse
5672 Broby
Kirkeværge
Lindevej 18
V Hæsinge
5672 Broby
Menigt medlem
Birkevej 17A 1
V Hæsinge
5672 Broby
Medlem af valgbestyrelsen
Birkevej 47
V Hæsinge
5672 Broby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Birkevej 16
Vester Hæsinge
5672 Broby
Tlf: 62 63 10 09

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.