1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rishøjvej 2 st th
V Hæsinge
5672 Broby
 
 62632266/40232275

Næstformand, Kirkeværge
Sandholtvej 15
V Hæsinge
5672 Broby
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lindevej 18
V Hæsinge
5672 Broby
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Birkevej 24
V Hæsinge
5672 Broby
 

Sekretær
Sinaivej 10
Sh Lyndelse
5672 Broby
 

Menigt medlem
Birkevej 47
V Hæsinge
5672 Broby
 

Kontaktperson
Vestergade 43
V Hæsinge
5672 Broby
 

Menigt medlem
Horseballevej 17
Ny Stenderup
5672 Broby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Birkevej 16
Vester Hæsinge
5672 Broby
 
 62 63 10 09

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18085518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk