Menighedsråd

Sanderum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sanderum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7788@SOGN.DK
CVR-nummer: 37022551

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Dragebakken 512
Sanderum
5250 Odense SV
Næstformand, Kontaktperson
Prins Haralds Allé 62
Sanderum
5250 Odense SV
Kirkeværge
Vangelystvej 7
Sanderum
5250 Odense SV
Menigt medlem
H.J. Poulsens Allé 25
Sanderum
5250 Odense SV
Menigt medlem
Romerdalen 75A
5250 Odense SV
Menigt medlem
Morelvej 241
Sanderum
5250 Odense SV
Menigt medlem
Fædresmindevej 78
Sanderum
5250 Odense SV
Menigt medlem
Planteskolevej 43
Holmstrup
5250 Odense SV
Kasserer
Fædresmindevej 88
Sanderum
5250 Odense SV
Medlem af valgbestyrelsen
Dragebakken 13
Sanderum
5250 Odense SV
Medlem af valgbestyrelsen
Prins Haralds Allé 89
Sanderum
5250 Odense SV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Holkebjergvej 10
Sanderum
5250 Odense SV
Tlf: 24222440
Sognepræst
Sanderumvej 131
Sanderum
5250 Odense SV
Tlf: 66170654
Overenskomstansat sognepræst
Jungreensvej 4, 1 tv.
5000 Odense C
Tlf: 40 75 19 79

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.