1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Nordrup Vestervang 29
4100 Ringsted
 

Næstformand
Branderslevvej 72
Branderslev
4900 Nakskov
 

Kasserer
Tjørnevangsvej 5
4912 Harpelunde
 

Kontaktperson
Fredensvej 2
4912 Harpelunde
 

Menigt medlem
Erlingsvej 2 st th
4900 Nakskov
 

Kirkeværge
Bagerstræde 20
4912 Harpelunde
 

Menigt medlem
Torvevej 9
Sandby
4912 Harpelunde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tårsvej 5
4912 Harpelunde
 
 51917593

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67008510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk