1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Barløsevej 26
Barløse
5610 Assens

Næstformand, Kontaktperson
Strandgade 19 1
5610 Assens
 

Bygningssagkyndig
Barløsevej 62
Barløse
5610 Assens
 

Menigt medlem
Mygindvej 27
Holevad
5610 Assens
 

Sekretær
Skovhuse 7
Holevad
5610 Assens
 

Menigt medlem
Baunevej 22
Sandager Næs
5610 Assens
 

Menigt medlem
Blangstrupvej 54
Kaslund
5610 Assens
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Baunevej 30
Sandager Næs
5610 Assens
 

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mygindvej 5
Holevad
5610 Assens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sandager Kirkevej 26
Sandager
5610 Assens
 
 64791028

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10383013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk