1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Samsø Sogns Menighedsråd

Formand
Skolebakkevej 3
Brundby
8305 Samsø
 

Næstformand
Østerbyvej 11
8305 Samsø
 

Kasserer
Møllebakkevej 10
Tranebjerg
8305 Samsø
 

Menigt medlem
Havnevej 2
Ballen
8305 Samsø
 

Kirkeværge
Tingvej 11
Tranebjerg
8305 Samsø
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skrænten 17
Tranebjerg
8305 Samsø
 

Menigt medlem
Smedevej 3
Onsbjerg
8305 Samsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Besser Hovedgade 1
8305 Samsø
 
 61558567

Sognepræst
Strandparken 17B
Nordby
8305 Samsø
 
 29651151

Sognepræst
Brundby Hovedgade 44
Tranebjerg
8305 Samsø
 
 54586898

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Samsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35514619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk