Menighedsråd

Samsø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Samsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9183@SOGN.DK
CVR-nummer: 35514619

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skolebakkevej 3
Brundby
8305 Samsø
Næstformand
Østerbyvej 11
8305 Samsø
Kasserer
Møllebakkevej 10
Tranebjerg
8305 Samsø
Menigt medlem
Havnevej 2
Ballen
8305 Samsø
Kirkeværge
Tingvej 11
Tranebjerg
8305 Samsø
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skrænten 17
Tranebjerg
8305 Samsø
Menigt medlem
Smedevej 3
Onsbjerg
8305 Samsø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Besser Hovedgade 1
8305 Samsø
Tlf: 61558567
Sognepræst
Strandparken 17B
Nordby
8305 Samsø
Tlf: 29651151
Sognepræst
Brundby Hovedgade 44
Tranebjerg
8305 Samsø
Tlf: 54586898

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.