1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sall Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Borgergade 44
Sall
8450 Hammel

Næstformand, Kontaktperson
Borgergade 70
Sall
8450 Hammel
 
 6171 9683

Kirkeværge(Sall Kirke)
Borgergade 23
Sall
8450 Hammel

Kasserer
Frijsendalvej 75
Sall
8450 Hammel
 

Menigt medlem
Borgergade 70
Sall
8450 Hammel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
 
 86964024

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sall Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68303710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk