Menighedsråd

Sall Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sall Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8495@SOGN.DK
CVR-nummer: 68303710

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Borgergade 44
Sall
8450 Hammel
Tlf: 8696 9315
Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Borgergade 70
Sall
8450 Hammel
Tlf: 6171 9683
Kirkeværge
Borgergade 23
Sall
8450 Hammel
Tlf: 86962206
Menigt medlem
Borgergade 70
Sall
8450 Hammel
Tlf: 20 61 83 04
Kasserer
Vestagervej 3
Sall
8450 Hammel
Tlf: 86 96 11 83
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 25
8881 Thorsø
Tlf: 30707815
Sognepræst
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf: 86463553
Sognepræst
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
Tlf: 86964024

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.