1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd

Formand
Kløvermarken 6
Hvalsø
4330 Hvalsø
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ørnevej 17
4330 Hvalsø
 

Kirkeværge
Kvandrupvej 7
Skovhastrup
4330 Hvalsø
 

Kontaktperson
Sandbechs Alle 11
4330 Hvalsø
 

Menigt medlem
Tølløsevej 26
4330 Hvalsø
 

Menigt medlem
Provstevænget 3
4330 Hvalsø
 

Menigt medlem
Jernbanevej 31
4330 Hvalsø
 

Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Lodderne 10
4330 Hvalsø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sofie Madsens Vej 1
Hvalsø
4330 Hvalsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 2 A
4330 Hvalsø
 
 46408055
Bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-17 eller efter aftale. Fri om mandagen.

Overenskomstansat sognepræst
 
 40452216
på telefon eller mail. Fri om mandagen.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34677239
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk