Menighedsråd

Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8546@SOGN.DK
CVR: 57772816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Grynderupvej 45
Grynderup
7870 Roslev
Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Lyngvænget 47B
Glyngøre
7870 Roslev
Menigt medlem
Durupvej 11 1 th
Glyngøre
7870 Roslev
Menigt medlem
Følvigvej 7
Vile
7870 Roslev
Sekretær
Havnen 3
Glyngøre
7870 Roslev
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kongehøjvej 5
Vile
7870 Roslev
Menigt medlem
Strømhuse 2
Glyngøre
7870 Roslev
Menigt medlem
Grynderupvej 27
Sæby
7870 Roslev
Provst (kirkebogsfører)
Bredgade 62
Glyngøre
7870 Roslev
Tlf: 29125440
Sognepræst
Furvej 31
Selde
7870 Roslev
Tlf: 97596040
Sognepræst
Fur Kirkevej 6
Præstegårde
7884 Fur
Tlf: 97593063

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.