Menighedsråd

Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7223@SOGN.DK
CVR: 38327836

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bødkervænget 30
Sæby
4270 Høng
Tlf: 6128 0385
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bødkervænget 7
Sæby
4270 Høng
Tlf: 2373 4603
Menigt medlem
Sæbyvej 42
Sæby
4270 Høng
Kirkeværge(Sæby Kirke), Kasserer, Kontaktperson
Bagervænget 108
Sæby
4270 Høng
Tlf: 53301132
Sekretær
Bødkervænget 28
Sæby
4270 Høng
Tlf: 60641017
Efter kl. 18.00
Menigt medlem
Mosegårdsvej 1
Hallenslev
4281 Gørlev
Tlf: 6128 3008
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sorøvej 2
Sæby
4270 Høng
Tlf: 58852741
Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.