Menighedsråd, mødedatoer

Mødedatoer 2023

Alle menighedsråds møder er offentlige og alle er velkommen til at overvære møderne.

På møder kan der dog være lukkede punkter på dagsordenen, her vil du som tilhører blive bedt om at forlade lokalet, da disse behandles fortroligt. De lukkede punkter ligger som oftest som de sidste punkter på dagsordenen.

 

I juli og december, afholdes der ikke menighedsrådsmøder.

 

Mødedatoer:

5. januar 2023 kl. 18:30 i Sognegården i Sæby

9. februar 2023 kl. 18:00 i Sognegården i Sæby

9. marts 2023 kl. 18:00 i Sognegården i Sæby

20. april 2023 kl. 18:00 i Sognegården i Sæby

25. maj 2023 kl. 18:00 i Sognegården i Sæby

15. juni 2023 kl. 18:00 i Graverbygningen i Hallenslev