Til bedemænd

Sæby kirke

Kirkepynt:

30 stolerækker. Ingen lys, kun blomster.

2 alterbuketter.

 

Kapel:

Kontakt graver/kirketjener Ellen Margrethe Jehg telefon 61612431

Ingen køl.

 

Katafalk:

Manuel, kræver 2 bedemænd eller familien til hjælp.

 

Tidspunkt for kiste aflevering:

Aftales med graver/kirketjener Ellen Margrethe Jehg telefon 6161243