1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Fårupvej 100B
8471 Sabro
 
 30559967
Send mig en email eller ring (jeg svarer dog ikke skjult nummer) så alternativt kan du sende en SMS med kontaktoplysninger.

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Multebærvej 26
8471 Sabro

Kirkeværge
Hovvejen 47
Markusminde
8471 Sabro
 

Menigt medlem
Agerbærvej 23
8471 Sabro
 

Kasserer, Kontaktperson
Fårupvej 102
8471 Sabro
 

Bygningssagkyndig
Vistoftvej 59B
8471 Sabro
 

Menigt medlem
Højagerparken 29
8471 Sabro
 

Kirkeværge
Blåbærvej 13
8471 Sabro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Højagerparken 4
8471 Sabro
 
 29442719
Træffes efter aftale. Mandag er fridag

Sognepræst
Borum Byvej 4
Borum
8471 Sabro
 
 86948302
Træffes efter aftale. mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57589019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk