Menighedsråd

Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8065@SOGN.DK
CVR: 57589019

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Fårupvej 100B
8471 Sabro
Tlf: 30559967
Send mig en email eller ring (jeg svarer dog ikke skjult nummer) så alternativt kan du sende en SMS med kontaktoplysninger.
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Multebærvej 26
8471 Sabro
Tlf: 40209207
Kirkeværge
Hovvejen 47
Markusminde
8471 Sabro
Kirkeværge
Blåbærvej 13
8471 Sabro
Menigt medlem
Agerbærvej 23
8471 Sabro
Kasserer, Kontaktperson
Fårupvej 102
8471 Sabro
Bygningskyndig
Vistoftvej 59B
8471 Sabro
Menigt medlem
Højagerparken 29
8471 Sabro
Sognepræst (kirkebogsfører)
Højagerparken 4
8471 Sabro
Tlf: 29442719
Sognepræst
Borum Byvej 4
Borum
8471 Sabro
Tlf: 23956764

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.