1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

Formand
Korterup Sidevej 3
4920 Søllested
 
 40300278

Kirkeværge(Ryde Kirke)
Rødbyvej 40
4920 Søllested
 

Kontaktperson
Almindevej 15
4920 Søllested
 

Menigt medlem
Toreby Sidevej 4
4920 Søllested
 

Menigt medlem
Stibankevejen 15
4920 Søllested
 

Kirkeværge - ikke medlem(Landet Kirke)
Landet Kirkevej 4
4920 Søllested
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Rosningevej 2A
4953 Vesterborg
 
 54939345

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Landet-Ryde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18279312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk