1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rutsker Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tofteløkken 11
Hasle
3790 Hasle

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Borrelyngvej 12
Rutsker
3790 Hasle
 

Kirkeværge
Vang 10
Vang
3790 Hasle
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gammeltoft 36 29
Hasle
3790 Hasle
 

Sekretær
Tofteløkken 2
Hasle
3790 Hasle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 44
3790 Hasle
 
 56964009

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rutsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35113010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk