1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rungsted Sogns Menighedsråd

Formand
Birkedalen 11
2960 Rungsted Kyst

Næstformand, Kasserer
 

Kirkeværge
Drosselvej 3
2960 Rungsted Kyst

Kontaktperson
Rungsted Strandvej 69A
2960 Rungsted Kyst
 
 45865560
 Medlem af Ældreudvalget

Menigt medlem
Ulvemosevej 8
2960 Rungsted Kyst
 
 45862113
Formand for Udvalget for Foredrag og Studiekredse, medlem af Informationsudvalget

Formand for valgbestyrelsen
Piet Heins Vej 18
2960 Rungsted Kyst

Medlem af valgbestyrelsen
Teglgårdsvej 337 st th
3050 Humlebæk
 
 49192839
Formand for Musikudvalget, medlem af Kirkeudvalget, Børn og Unge udvalget og Kirkegårdsbestyrelsen

Menigt medlem
Digesmuttevej 9
2970 Hørsholm
 

Menigt medlem
Vestre Pennehavevej 3A
2960 Rungsted Kyst
 

Provst (kirkebogsfører)
Bolbrovej 10B
2960 Rungsted Kyst
 
 20992708

Sognepræst
Solbrinken 5
2960 Rungsted Kyst
 
 40147879

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rungsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34167915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk