Menighedsråd

Rungsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rungsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9080@SOGN.DK
CVR-nummer: 34167915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Birkedalen 11
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 21132607
Næstformand, Kasserer
Kirkeværge
Drosselvej 3
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 45869977
Kontaktperson
Rungsted Strandvej 69A
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 45865560
 Medlem af Ældreudvalget
Menigt medlem
Ulvemosevej 8
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 45862113
Formand for Udvalget for Foredrag og Studiekredse, medlem af Informationsudvalget
Formand for valgbestyrelsen
Piet Heins Vej 18
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 45868367
Medlem af valgbestyrelsen
Teglgårdsvej 337 st th
3050 Humlebæk
Tlf: 49192839
Formand for Musikudvalget, medlem af Kirkeudvalget, Børn og Unge udvalget og Kirkegårdsbestyrelsen
Menigt medlem
Digesmuttevej 9
2970 Hørsholm
Menigt medlem
Vestre Pennehavevej 3A
2960 Rungsted Kyst
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 29887815
Provst (kirkebogsfører)
Bolbrovej 10B
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 20992708
Sognepræst
Solbrinken 5
2960 Rungsted Kyst
Tlf: 40147879

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.