1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

Formand
Bramstrupvej 24
Bramstrup
8370 Hadsten

Formand for valgbestyrelsen
Østervænget 8
Voldum
8370 Hadsten

Menigt medlem
Smøgen 4
Thorup
8420 Knebel
 
 41606059
Ved udlejning af lokaler i Voldum Kirkehus

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Clausholmvej 306
Clausholm
8370 Hadsten
 

Kirkeværge
Voldum-Rud Vej 75
Voldum
8370 Hadsten
 

Kasserer
Rigtrupvej 46
Voldum
8370 Hadsten
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Voldum-Rud Vej 121
Nielstrup
8370 Hadsten
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Egåvej 11
Voldum
8370 Hadsten
 
 22951016

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30480414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk