Menighedsråd

Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8174@SOGN.DK
CVR: 36096713

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kirkevænget 9
Hyllested
8400 Ebeltoft
Næstformand
Rosenbakken 15
Tirstrup
8400 Ebeltoft
Kirkeværge
Kirkevænget 7
Hyllested
8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Rosmus Bygade 22
8444 Balle
Menigt medlem
Møgelbjerg 17
8500 Grenaa
Kirkeværge, Sekretær
Kirkevænget 5
Hyllested
8400 Ebeltoft
Menigt medlem
Bispemosevej 2
8400 Ebeltoft
Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 19
8444 Balle
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rosmus Bygade 1
8444 Balle
Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnholm Alle 1
Bjørnholm
8570 Trustrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ballevej 7
Tirstrup
8400 Ebeltoft
Tlf: 21493436
Overenskomstansat sognepræst
Rønne Alle 27C
8410 Rønde
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.