1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

Formand
Østervang 79
4000 Roskilde
 

Næstformand
Motelvej 27D
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Havelodden 24
4000 Roskilde
 

Kirkeværge
Lynghøjen 37
Svogerslev
4000 Roskilde
 

Kontaktperson
Gartnervang 29 st tv
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Bonderosevej 10
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Linkøpingvej 48
Himmelev
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Knudsvej 21 1
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Ruggårdsvej 11
4000 Roskilde
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Søndergade 1H 1 th
4130 Viby Sjælland
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Døvnældevej 8
4000 Roskilde
 
 61638122

Overenskomstansat sognepræst
 
 30323299

Overenskomstansat sognepræst
Rolfsvej 3, 4.th.
2000 Frederiksberg
 
 50561135

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16496316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk