1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

Formand
Søndergade 1H 1 th
4130 Viby Sjælland

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Omøvej 8
Vor Frue
4000 Roskilde
 

Kirkeværge
Lynghøjen 37
Svogerslev
4000 Roskilde
 

Kasserer
Ensianvej 7
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Platanvej 5
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Hejrevej 32
4000 Roskilde
 

Kontaktperson
Gartnervang 29 st tv
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Linkøpingvej 48
Himmelev
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Østervang 48
4000 Roskilde
 

Formand for valgbestyrelsen
Havelodden 24
4000 Roskilde
 

Menigt medlem, Orlov
Ruggårdsvej 11
4000 Roskilde
 

Medlem af valgbestyrelsen
 

Overenskomstansat sognepræst

Sognepræst (kirkebogsfører)
Døvnældevej 8
4000 Roskilde
 
 61638122

Overenskomstansat sognepræst
Rolfsvej 3, 4.th.
2000 Frederiksberg
 
 50561135

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16496316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk