Menighedsråd

Roskilde Domsogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Roskilde Domsogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7156@SOGN.DK
CVR-nummer: 21699217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bredgade 19 1 tv
4000 Roskilde
Næstformand
Grønnegade 4 st
4000 Roskilde
Menigt medlem
Klosterengen 153
Himmelev
4000 Roskilde
Menigt medlem
Skolegade 9
4000 Roskilde
Kirkeværge
Karen Olsdatters Str 7 1
4000 Roskilde
Kontaktperson
Kastelsvej 14
4000 Roskilde
Medlem af valgbestyrelsen
Frederiksborgvej 97
4000 Roskilde
Formand for valgbestyrelsen
Kastelsvej 12
4000 Roskilde
Menigt medlem
Jernbanegade 38 1 th
4000 Roskilde
Menigt medlem
Sankt Ibs Vej 8
4000 Roskilde
Menigt medlem
Frederiksborgvej 187 1
Himmelev
4000 Roskilde
Menigt medlem
Borgediget 13 st
4000 Roskilde
Menigt medlem
Bellisvej 5
4000 Roskilde
Kasserer
Kirkebakken 21
4621 Gadstrup
Menigt medlem
Svend Estridsens Vej 9
4000 Roskilde
Domprovst
Domkirkepladsen 4
4000 Roskilde
Tlf: 46350874
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Dronn Margrethes Vej 23
4000 Roskilde
Tlf: 46366438
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde
Tlf: 29369134
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst
Domkirkestræde 8, st.th.
4000 Roskilde
Tlf: 21682025
Træffes efter aftale. Fredag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.