Menighedsråd

Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8563@SOGN.DK
CVR-nummer: 10011728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bollervej 5
8831 Løgstrup
Næstformand, Kirkeværge
Kølsenvej 66
8831 Løgstrup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Østergade 26
8831 Løgstrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Lærkebakken 130
8831 Løgstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Ravnstrupvej 27
8800 Viborg
Kirkeværge
Kirkebækvej 137
8800 Viborg
Kirkeværge
Strandhaverne 1
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Kontaktperson
Romlundvej 35
8831 Løgstrup
Sekretær
Svanevej 12
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Overenskomstansat sognepræst
Virksundvej 90
8831 Løgstrup
Tlf: 86644028

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.