1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rolfsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ådalen 33
5863 Ferritslev Fyn

Næstformand
Johannevej 13
5863 Ferritslev Fyn
 

Menigt medlem
Rolfvej 1A st
Rolfsted
5863 Ferritslev Fyn
 
  61 11 34 42

Kasserer
Skovgårdsvej 5
5863 Ferritslev Fyn
 

Kontaktperson
Ådalen 28
5863 Ferritslev Fyn
 

Menigt medlem
Rolighedsvej 7
Rolfsted
5863 Ferritslev Fyn
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skindegyde 5
Rolfsted
5863 Ferritslev Fyn
 
 65982003

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rolfsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18725517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk