Menighedsråd

Rolfsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rolfsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7883@SOGN.DK
CVR-nummer: 18725517

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ådalen 33
5863 Ferritslev Fyn
Tlf: 25 30 19 23
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Assensvej 182
Hillerslev
5750 Ringe
Tlf: 71 75 89 02
Kirkeværge
Ådalen 28
5863 Ferritslev Fyn
Tlf: 22 67 12 31
Menigt medlem
Ørbækvej 894
Ferritslev
5863 Ferritslev Fyn
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Fasanvej 26
5863 Ferritslev Fyn
Sekretær
Lundsbjergvej 59
5863 Ferritslev Fyn
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skindegyde 5
Rolfsted
5863 Ferritslev Fyn
Tlf: 65982003

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.