Menighedsråd

Roholte Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Roholte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7535@SOGN.DK
CVR-nummer: 56808817

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vindbyholtvej 19
4640 Faxe
Tlf: 28799805
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Delhovedvej 21
4654 Faxe Ladeplads
Tlf: +4524668977
Kirkeværge
Roholtevej 5
4640 Faxe
Tlf: 20983709
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Roholtevej 3
4640 Faxe
Tlf: 53284853
Menigt medlem
Egemosevej 13
Lindersvold
4640 Faxe
Tlf: 21169588
Sognepræst
Roholtevej 30
4640 Faxe
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirketorvet 7
4640 Fakse

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.