1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Røsnæs Sogns Menighedsråd

Formand, Næstformand
Søbakken 18
4400 Kalundborg
 

Næstformand
Fjordbakken 12
4400 Kalundborg
 

Kirkeværge(Røsnæs Kirke)
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg
 

Kasserer
Fjordbakken 12
4400 Kalundborg
 

Kontaktperson - født medlem(Røsnæs Kirke)
Lysmosevej 4
4400 Kalundborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Amagerfælledvej 30 st tv
2300 København S
 
 29130191

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Røsnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13976910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk