Menighedsråd

Røsnæs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Røsnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7270@SOGN.DK
CVR-nummer: 13976910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kallerupvej 148
4400 Kalundborg
Næstformand
Fjordbakken 12
4400 Kalundborg
Tlf: 22453282
Kirkeværge, Kasserer
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg
Tlf: 51941535
Menigt medlem
Røsnæsvej 333
4400 Kalundborg
Tlf: 21225293
Menigt medlem
Hejrevej 14A
4400 Kalundborg
Tlf: 21337405
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hestehavebakken 100
4400 Kalundborg
Tlf: 21432263
Sognepræst
Ulstrup Sønderstrand 4
4400 Kalundborg
Tlf: 51713418
Overenskomstansat sognepræst
Kystvejen 42
4400 Kalundborg
Tlf: 23220990

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.