1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Røsnæs Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Søbakken 18
4400 Kalundborg

Næstformand
Fjordbakken 12
4400 Kalundborg

Kirkeværge, Kasserer
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg

Menigt medlem
Røsnæsvej 333
4400 Kalundborg

Menigt medlem
Hejrevej 14A
4400 Kalundborg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hestehavebakken 100
4400 Kalundborg
 
 21432263

Sognepræst
Ulstrup Sønderstrand 4
4400 Kalundborg
 
 51713418

Overenskomstansat sognepræst
Kystvejen 42
4400 Kalundborg
 
 23220990

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Røsnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13976910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk