Menighedsråd

Rørby-Værslev-Lille Fuglede Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rørby-Værslev-Lille Fuglede Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7273@sogn.dk
CVR-nummer: 37963534

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Langemosevej 9
Værslev
4400 Kalundborg
Tlf: 2445 1413
Næstformand
Frankerupvej 25
4400 Kalundborg
Tlf: 2498 7060
Kirkeværge
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
Kontaktperson
Møllevangen 8
Rørby
4400 Kalundborg
Tlf: 5950 4120
Kirkeværge
Møllevangen 8
Rørby
4400 Kalundborg
Tlf: 3043 4120
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Irisvej 4
Kaldred
4593 Eskebjerg
Kirkeværge
Klostervangen 5
4400 Kalundborg
Medlem af valgbestyrelsen
Bygaden 40
4490 Jerslev Sjælland
Menigt medlem
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
Sognepræst (kirkebogsfører)
Møllevangen 1
Rørby
4400 Kalundborg
Tlf: 59504055
Mandag fri
Sognepræst
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
Tlf: 60308005
Mandag fri
Sognepræst
Bechsvej 5
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
Tlf: 59595110
Fredag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.