1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Sporup Kirkevej 85
8472 Sporup
 

Næstformand
Klintrup Hedevej 25
8472 Sporup
 

Kasserer, Kirkeværge(Røgen Kirke)
Silkeborgvej 220
Røgen
8472 Sporup
 
 23675047

Kirkeværge(Sporup Kirke)
Gl Skanderborgvej 73
Farre
8472 Sporup
 

Kontaktperson
Silkeborgvej 147
Røgen
8472 Sporup
 

Menigt medlem
Lyngbyvej 8
8472 Sporup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Toustrupvej 24
Røgen
8472 Sporup
 
 86968116

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35444297

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk