Menighedsråd

Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8029@SOGN.DK
CVR: 35444297

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sporup Kirkevej 85
8472 Sporup
Næstformand, Kasserer
Silkeborgvej 220
Røgen
8472 Sporup
Tlf: 23675047
Kirkeværge, Kontaktperson
Silkeborgvej 147
Røgen
8472 Sporup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Skanderborgvej 73
Farre
8472 Sporup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Toustrupvej 24
Røgen
8472 Sporup
Tlf: 86968116

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.