1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rødovre Sogns Menighedsråd

Formand
Mokkavej 17 4 2
2610 Rødovre
Inger Margrethe Hobolth Holst

Næstformand
Axelhøj 35
2610 Rødovre
Elsbeth Sørensen

Kontaktperson
Tårnvej 151D 2
2610 Rødovre
Kurt Faber Pedersen

Menigt medlem
Schweizerdalstien 3
2610 Rødovre
Dorte Røhling Stærmose

Kasserer
Junovej 5
2610 Rødovre
Solveig Ferm Petersen

Menigt medlem
Birkmosevej 18 st tv
2610 Rødovre
Hanne Kirsten Ridder

Menigt medlem
Voldumvej 33 st th
2610 Rødovre
 
 20 49 09 40
Lisbeth Bøge Henriksen

Menigt medlem
Rødager Alle 91
2610 Rødovre
Anne-Lise Andersen Nies

Menigt medlem
Højnæsvej 36
2610 Rødovre
Jytte Andresen

Formand for valgbestyrelsen
Rødager Alle 40A st th
2610 Rødovre
Ingelise Geller

Menigt medlem
Birkmosevej 12 st th
2610 Rødovre
Tove Wissing Bahne

Kirkeværge - ikke medlem
Horsevænget 222
2610 Rødovre

Menigt medlem
Thorsmindevej 11
2720 Vanløse
 

Provst
Karlskær Alle 15
2610 Rødovre
 
 51365080
Fri mandag
Jørgen Degn Bjerrum

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rødovrevej 99
2610 Rødovre
 
 36411365
Fri mandag
Helle Theill

Sognepræst
Rønneholmsvej 36
2610 Rødovre
 
 36704240
Fri mandag
Helle Jeppesen

Sognepræst
Kirkesvinget 3
2610 Rødovre
 
 23111402
tir-fre kl.9-11, fri mandag
Rebekka Højmark Svenningsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rødovre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65057115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk