Kontakt

Kordegn Nicolai Bang

Rødovre sogns kordegnekontor, 2610 Rødovre
Kirkesvinget 3
3670 0205
Tirsdag - fredag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18
Sognets officielle E-mail:
roedovre.sogn@km.dk
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Rødovre Sogns Menighedsråds officiele E-mail: 7137@SOGN.DK
CVR-nummer: 65057115