1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rødding Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østermarksvej 2
6630 Rødding

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Solbjerggård 1
6630 Rødding
 

Kirkeværge
Galgetoften 17
6630 Rødding

Kasserer
Møgelmosevej 9
6630 Rødding
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Rybnersvej 31
6630 Rødding

Kontaktperson
Stennevang 13
6630 Rødding
 

Menigt medlem
Skravevej 22
Langetved
6630 Rødding
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Søndergyden 10
6630 Rødding
 
 20408234

Sognepræst, Født medlem
Plantagevej 29
6740 Bramming
 
 20 40 82 36

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rødding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13309116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk