Menighedsråd

Rødding Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rødding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8949@SOGN.DK
CVR-nummer: 13309116

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østermarksvej 2
6630 Rødding
Tlf: 23450540
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Solbjerggård 1
6630 Rødding
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Rybnersvej 31
6630 Rødding
Kirkeværge
Galgetoften 17
6630 Rødding
Tlf: 41353931
Menigt medlem
Skravevej 22
Langetved
6630 Rødding
Kontaktperson
Stennevang 13
6630 Rødding
Kasserer
Møgelmosevej 9
6630 Rødding
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Søndergyden 10
6630 Rødding
Tlf: 20408234
Sognepræst, Født medlem
Plantagevej 29
6740 Bramming
Tlf: 20 40 82 36

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.