1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

Formand
Egevej 1
4970 Rødby
 
 51174175 40349175

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Havnegade 100
4970 Rødby

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Strandagervej 42
4970 Rødby

Kasserer
Karlstoftevænget 54
4970 Rødby
 
 26367701

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Karlstoftevænget 54
4970 Rødby

Menigt medlem
Egeparken 29
4970 Rødby

Kirkeværge - ikke medlem
Løjtoftevej 203
4900 Nakskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 54605049 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Havnegade 99A
4970 Rødby
 
 54605049

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rødbyhavn Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 74919456
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk