Menighedsråd

Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rødbyhavn Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9082@SOGN.DK
CVR: 74919456

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Egevej 1
4970 Rødby
Tlf: 40349175
Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Havnegade 100
4970 Rødby
Tlf: 21847289
Kirkeværge
Egeparken 6
4970 Rødby
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Strandagervej 42
4970 Rødby
Tlf: 40725843
Menigt medlem
Egeparken 6
4970 Rødby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Havnegade 99A
4970 Rødby
Tlf: 29601149
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.